37Kişi Şuanda Sohbet Ediyor

Hemen Sohbete Başlayın, Yeni Arkadaşlar Edinin...

BLOG : Tango durumları Sanat ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

Tango durumları Sanat ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. Alain Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Albert Camus Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. Albert Camus Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. Aristophanes Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. Arthur Schopenhauer Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. August Everding Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. Avner Ziss Bütün sanatlar, Allah vergisidir. B. Waldis Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. Benine Brenttmo Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. Bernard Shaw Sanat, uygarlığın imzasıdır. Beverly Hills Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve "Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?" demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: "Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar." Brullof http://www.seslitango.com/tango-durumlari-doga-ile-ilgili-soylenmis-guzel-sozler-71.html Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Büyük Frederich Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahidlerdir. E. G. Benite Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. E. G. Benite Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. Edgar Degas Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. Francis Bacon Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. Frederic Amiel Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. Friedrich Schiller Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. Friedrich Schiller Sanat, bizi Allah'a götüren köprüdür. Georg Ebers Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. Hipokrates Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. Honore de Balzac Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. Jean Marie Guyau Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. John Heinrich Fussli Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. John Heinrich Fussli Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. John Heinrich Fussli Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar. Kari Kraus Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. L. Annaeus Seneca Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. Lev Tolstoy Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır. Lev Tolstoy Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. Lev Tolstoy Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. Lev Tolstoy Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. Lev Tolstoy Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. Leonardo da Vinci Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. Lord Aubery Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. Michelengelo Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. Mustafa Kemal Atatürk Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. Pablo Picasso Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. Pablo Picasso Sanat, görüneni tekrarlamuz; görünür kılar. Paul Klee Yoksullardan uzaklaşıncu sanat, yoksullaşmıştır. Romain Rolland Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. Voltaire Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar. Willi Baumeister Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. Wolfgang Van Goethe Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. Wolfgang Van Goethe Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. Wolfgang Van Goethe Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. Wolfgang Van Goethe

02 Mar 2017 573 Görüntüleme

0 YORUM YAPILDI

Gönder